КОНТАКТИ
Кіцманьська Мicька Рада ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Головна > Міська Рада > Виконавчий Комітет > «Про роботу виконавчого комітету Кіцманської міської ради за 2018 рік»
Міська Рада / Виконавчий Комітет

«Про роботу виконавчого комітету Кіцманської міської ради за 2018 рік»

03-07-2019, 15:06

 І Н Ф О Р М А Ц І Я

«Про  роботу виконавчого комітету Кіцманської міської ради за 2018 рік»
 
Згідно статей 51, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відносяться виконавчі комітети, відділи, управління й інші виконавчі органи. Особливе місце серед них займає виконавчийкомітет, що створюється сільською, селищноюміською радою, перед якими ці виконавчі органи підзвітні і підконтрольні, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
 Виконавчий комітет створюється на строк повноважень ради. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Радою визначається чисельність виконкому, затверджується його персональний склад за пропозицією голови. 
Структура виконавчого комітету складається з наступних елементів:
-  міський голова – очолює виконком;
-  секретар виконкому – керуючий справами виконавчого комітету;
-  апарат виконкому.
До складу виконавчого комітету можуть входити й інші особи, крім депутатів місцевої ради.
Відповідно до рішення ХVII позачергової сесії VII скликання від 07.08.2017 р. №102 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відбулось об’єднання територіальної громади м.Кіцмань Кіцманської міської ради з територіальними громадами села Суховерхів Суховерхівської сільської ради та села Давидівці Давидівської сільської ради в Кіцманську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в місті Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області.
Виконавчий комітет Кіцманської  міської  ради об’єднаної  територіальної громади утворено  рішенням І сесії Кіцманської міської ради VII скликання від 24.11.2017 року  № 13/11 «Про формування виконавчого комітету Кіцманської міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу».  Кількість членів виконкому складала 25 чоловік.              
Відповідно до рішення ХV позачергової сесії VII скликання від 29.10.2018 р. № 294/10 «Про добровільне приєднання територіальних громад до Кіцманської міської ради об’єднаної територіальної громади Кіцманського району Чернівецької області» відбулось приєднанням територіальних громад сіл Лашківка, Витилівка Лашківської сільської ради,  села Шипинці Шипинецької сільської ради до Кіцманської міської ради об’єднаної територіальної громади.
           На підставі вищевикладеного, рішенням міської  ради  від 29.10.2018 р. № 297/10 «Про покладання обов’язків старости» розширено склад  виконавчого комітету Кіцманської міської ради. Теперішній склад виконкому Кіцманської міської ради об’єднаної територіальної громади утворено із 27 чоловік.
          Основною організаційною формою роботи виконкому є засідання, що скликаються головою за потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому.
Власні й делеговані повноваження виконкому закріплені в розділі 2 статті 52 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні». Під час здійснення делегованих повноважень виконавчий комітет підконтрольний органам виконавчої влади. Рішення приймаються на засіданнях виконкому більшістю голосів та підписуються міським головою. У випадку незгоди голови з рішенням виконкому, він може призупинити його дію своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд ради.
Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету тощо.
У своїй роботі виконавчий комітет Кіцманської міської ради керується Конституцією України, законами України, кодексами України (цивільний, бюджетний, адміністративний), указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства Юстиції України, рішеннями  Кіцманської міської ради у частині компетенції виконкому та виконання делегованих державою повноважень.
Серед основних завдань виконавчого комітету було формування та виконання бюджету міської ради, забезпечення мешканців громади комунальними послугами, забезпечення стабільності у роботі  закладів  освіти, виділення матеріальної допомоги громадянам всіх категорій з метою покращення  матеріального та побутового становища мешканців громади,  їх  стану  здоров’я, часткового покриття витрат на поховання померлих громадян.
Згідно  закону України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»  та  Регламенту роботи виконавчого комітету Кіцманської міської ради,  засідання  виконавчого комітету проводилися не рідше одного разу  на  місяць.  Протягом січня-грудня 2018 року проведено 15 засідань виконкому, на яких розглянуто 282 питання  та  прийнято 275 рішень. Прийняті рішення  в  обов’язковому порядку розміщувалися  на  офіційному  сайті Кіцманської міської ради  в  мережі  Інтернет.
            На  засіданнях  виконавчого  комітету розглядалися  питання  у  сфері бюджету,  соціального захисту, благоустрою, освіти, комунального господарства, будівництва, законності, тощо.  Також заслуховувалась інформація щодо  виконання вимог Указу  Президента України від 07.02.2008 р.№109/2008 по зверненню громадян.  Загальна результативність розгляду питань, порушених у зверненнях громадян,  знаходяться на задовільному рівні.
           Серед питань, що розглядалися,  не прийняті рішення  з  наступних  питань:
1) Про  взяття   на   квартирний   облік  (заява гр. Кожухара В.М., гр. Попазогло Є.О.);
2) Про погодження графіку роботи магазину кондитерських виробів "Вацак", який розміщений в м.Кіцмані, вул, Незалежності, 20/4, (ФОП Чорномаз О.В.); 
3) Про надання дозволу ПП Страдецькому Василю  Сергійовичу на укладання тимчасового договору на встановлення паркоматів для обслуговування автомобільних парковок  в м.Кіцмані;
4) Про розгляд звернення гр.Кожухара В.М. щодо встановлення гаража на території багатоквартирного будинку  в м.Кіцмань по вул.Незалежності, 8;
5) Про включення до загально-міського списку обліку громадян  на  одержання  земельної  ділянки для  ведення особистого  селянського господарства;
6) Про затвердження тарифу на теплову енергію ТОВ ГК «Укрспецтепло»;
7) Про визначення місця розташування гідротехнічних споруд, які передаються на баланс ДП «Укрриба».
     Причиною неприйнятих рішень була відсутність необхідної кількості  голосів для  прийняття рішення.
     Однак, такі питання,  як «Про  взяття   на   квартирний   облік  (заява гр. Кожухара В.М., гр. Попазогло Є.О.)»; «Про погодження графіку роботи магазину кондитерських виробів "Вацак", який розміщений в м.Кіцмані, вул, Незалежності, 20/4, (ФОП Чорномаз О.В.)»;  «Про включення до загально-міського списку обліку громадян  на  одержання  земельної  ділянки для  ведення особистого  селянського господарства» були повторно розглянуті на засіданнях виконавчого комітету та по яких прийнято позитивні рішення.
        Питання «Про затвердження тарифу на теплову енергію ТОВ ГК «Укрспецтепло»  було включено до розгляду на засіданні сесії 20 грудня 2018 р. та прийнято позитивне рішення. Питання  «Про визначення місця розташування гідротехнічних споруд, які передаються на баланс ДП «Укрриба»» повторно розглянуто на черговому засіданні виконкому 16 січня 2019 р. та прийнято позитивне рішення.
        Основними питаннями, що розглядалися на чергових засіданнях виконавчого комітету, були:                         
- Про стан розгляду  звернень громадян, які поступили в  міську  раду  протягом  2017 року та  дотримання  вимог   Закону  України «Про звернення  громадян»;
Про  розгляд  Програми  економічного  і соціального  розвитку  Кіцманської  об’єднаної  територіальної  громади на 2018 рік;
- Про  підготовку до проведення на території населених пунктів  Кіцманської ОТГ місячника  благоустрою та  санітарної очистки;
Про організацію цивільного захисту в  Кіцманській  об’єднаній  територіальній громаді;
- Про  організацію  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності  неповнолітніх;
Про  облік дітей шкільного віку та учнів;
Про  підсумки роботи зі  зверненнями громадян у виконавчому комітеті Кіцманської міської ради за перше півріччя 2018 року;
Про  стан готовності закладів освіти  Кіцманської ОТГ до початку 2018-2019 навчального року;
Про  підготовку  об’єктів  соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;
Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року та внесення змін до міського бюджету 2018 року;
Про  вчинення нотаріальних дій та реєстрацію актів цивільного стану в населених пунктах Кіцманської ОТГ;
Про  проект  міського  бюджету на 2019 рік.
        На позачергових засіданнях виконкому  розглядалися питання:
-  Про виділення  матеріальної  допомоги гр. Стасюк  Наталії  Володимирівні;
- Про  виділення коштів  на  встановлення металічної огорожі в м.Кіцмань по вул. Незалежності, 125;
- Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво  резервуарів чистої води по провулку Сторожинецькому  в м.Кіцмань Чернівецької області (коригування)».
           Прийом громадян у міській раді та старостинських округах здійснюється згідно затверджених  графіків роботи (понеділок та четвер). З  початку 2018 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 1218 звернень громадян, що на 635 більше, ніж у відповідному періоді 2017 року (583). З них 917- письмових, 291 – усних на особистому прийомі громадян посадовими особами міської ради.  Із  них 416 звернень розглянуто на засіданнях  сесії міської ради, 275 – на засіданнях  виконавчого комітету.
          Питання, які порушуються громадянами, стосуються ремонту будівель, виділення матеріальної допомоги, благоустрою, присвоєння поштових адрес, вирішення питань у сфері земельних відносин, тощо. Питому  вагу  у зверненнях громадян  займають питання у  сфері аграрної  політики та земельних відносин – 500 звернень (проти 238 у 2017 році) у сфері соціального захисту населення – 211 звернень (проти 67 у 2017 році), у сфері комунального господарства – 110 звернень (проти 21 у 2017 році), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 81 (проти 9 у 2017 році).
          Відповідно до  п.п.5 ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  в сільських населених пунктах (с.Суховерхів, с.Давидівці, с.Лашківка, с.Шипинці) проводиться  робота по вчиненню нотаріальних дій з питань, віднесених законом  до  відання органів місцевого самоврядування. Станом  на 31 грудня 2018 р. вчинено 87 нотаріальних  дій.
           Згідно до п.п.4 ч.1 ст. 38 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  протягом 2018 року розглянуто 24 справи  про  вчинення  адміністративних  правопорушень  та  винесено відповідні  постанови:
-          по ст.152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» – розглянуто 10 справ, в т.ч. винесено 9 постанов  про накладення адміністративного штрафу та 1 попередження;
-          по ст.154 КУпАП «Порушення правил тримання собак і котів» - 2 постанови, в т.ч.1 постанова  про накладення адміністративного штрафу, 1 постанова про залишення справи без розгляду за відсутності  доказів;
-          по  ч.1 ст.155 КУпАП «Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» – 7 постанов, в тому числі 3 постанові про накладення адміністративного штрафу, 1 постанова про закриття справи згідно ч.1 ст. 247 КУпАП «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення», 3 постанови про залишення справи без розгляду за відсутності доказів;
-          по ч.3 ст.155 КУпАП «Порушення правил торгівлі і надання  послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю» - 3 постанови, в т.ч. винесено 1 постанову  про накладення адміністративного штрафу  та 2 постанові про повернення для доопрацювання  у зв’язку з відсутністю об’єктивних доказів правопорушення;
-          по ст.183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» – розглянуто 2 справи, по яких винесено  1 постанову про повернення  для доопрацювання  у зв’язку з відсутністю об’єктивних доказів правопорушення, 1 справа- закрито провадження по справі про адміністративне порушення згідно ст. 38 КупАП (збігли строки притягнення до адміністративного правопорушення).
       Крім цього здійснюється реєстрація громадян за місцем проживання та зняття з реєстраційного обліку громадян (приписка –виписка). Станом на 31 грудня 2018 р. на  території Кіцманської ОТГ зареєстровано за місцем проживання 509 громадян та  знято  з  реєстраційного  обліку  449   громадян. Всього проведено 958 операцій  по  реєстрації та зняттю  з  реєстраційного  обліку  громадян. На початок 2019 року  фактична кількість  жителів Кіцманської  об’єднаної  громади становить 14856 чол.
         Робота виконавчого комітету Кіцманської  міської ради планувалась  поквартально. По закінченні кварталу  заслуховувалась інформація  про виконання  плану  роботи виконавчого комітету  за  попередній  квартал (рішення виконавчого комітету від 10.01.2018 р. №2/1 «Підведення підсумків роботи виконавчого комітету міської ради за ІУ квартал 2017 року»; рішення виконавчого комітету від 18.04.2018 р. № 69/4 «Про підведення підсумків виконання плану роботи виконавчого комітету за І квартал 2018 року»; рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 р. № 147/7 «Про підведення підсумків виконання плану роботи виконавчого комітету за ІІ квартал 2018 року»; рішення виконавчого комітету від 10.10.2018 р. №199/10 «Про підведення підсумків виконання плану роботи виконавчого комітету за ІІІ квартал 2018 року»). На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради у січні 2019 року планується заслухати виконання плану роботи виконавчого комітету за ІУ квартал 2018 р.
          Виконавчим  комітетом Кіцманської міської ради приділяється  значна  увага  вирішенню  питань  у  сфері  соціального  захисту  громадян.  В  даній  сфері  прийнято 121 рішення, що становить   44 %  від  загальної  кількості  прийнятих  рішень. Серед  яких :
         рішення- про звільнення від батьківської плати за харчування дітей за зверненнями громадян (від плати звільнено 11 батьків  за харчування 16 дітей);
         рішення - про виділення одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані (23 учасникам бойових дій в Афганістані та матері померлого воїна – афганця, які проживають на території Кіцманської ОТГ виділено по 300 грн. в сумі 7200 грн.);
        1 рішення – про надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (28 учасників ЧАЕС отримали допомогу по 300 грн. на суму 8400 грн.);
       10 рішень - про виділення матеріальної допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО (47 чол. по 1000 грн. на суму 47000 грн.);
       96 рішень - про виділення матеріальної допомоги громадянам (94 чол. отримали матеріальну допомогу на суму 118284 грн.,  в тому числі на лікування -  35 чол. на суму 70000 грн., на придбання ліків- 18 чол. на суму 7300 грн., на вирішення соціально-побутових проблем -  21 чол. на суму 14100 грн., на поховання  - 20 чол. на суму 26884 грн.);  1 рішення про виділення матеріальної допомоги скасовано - рішення від 10.10.2018 року № 202/10  «Про виділення матеріальної допомоги гр. Палятинському Й.Я.»,  у зв’язку з неможливістю виплатити матеріальну допомогу через смерть заявника;
      рішення – про розгляд протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (5 мешканцям громади надано матеріальну допомогу в сумі 12500,00 грн. на подолання наслідків проливних дощів у кінці червня 2018 р.);
      2 рішення – про взяття на квартирний облік (взято на квартирний облік для поліпшення житлових умов в позачергову  чергу 3 учасників бойових дій, 2 дітей позбавлених батьківського піклування, 1 дитину-сироту);
     рішення – про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
     рішення – про надання права користування житлом малолітнім дітям;
     3 рішення - про  призначення опікуна, піклувальника;
     1 рішення  - про сприяння у проведенні святкових заходів у реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів «Дзвіночок» (виділено на організацію солодкого столу для дітей з  інвалідністю 2100,00 грн.).
       Загалом на  виплату матеріальної  допомоги мешканцям  Кіцманської  ОТГ  з  міського  бюджету  у 2018 році виділено 193384 грн.  
       На засіданні  виконкому у лютому місяці було прийнято рішення «Про організацію громадських робіт у 2018 році». Слід  зазначити те, що у питаннях організації громадських робіт наша  громада  співпрацює  з  Кіцманською  районною  філією  Чернівецького обласного центру  зайнятості.
       Протягом  квітня-жовтня 2018 року між головою Кіцманської ОТГ Булегою С.Б.  та керівництвом Кіцманської районної філії Чернівецького ОЦЗ підписано 5 договорів  на  проведення  громадських  робіт,  в  яких  взяли  участь  14  осіб, зареєстрованих  як  безробітні. Згідно договору, на період виконання громадських робіт, безробітні громадяни були  працевлаштовані  в Кіцманській міській раді  та  виконували роботу  з  прибирання, благоустрою  та  озеленення  території  населених  пунктів (м.Кіцмань, с.Суховерхів, с.Давидівці), зон відпочинку, лісопаркових зон, придорожніх смуг.
        Спільні зусилля  об’єднаної територіальної громади та служби зайнятості щодо залучення безробітних до суспільно корисних робіт  є  запорукою  вирішення  соціально  важливого питання  зайнятості населення  в  Кіцманській ОТГ. Враховуючи, що користь від організації громадських робіт очевидна, Кіцманська об’єднана територіальна громада й надалі  розвиватиме співпрацю  з  Кіцманською районною філією  Чернівецького обласного центру зайнятості.
        Виконавчим комітетом Кіцманської міської ради у 2018 році утворено 4 комісії, зокрема:
       - рішенням  виконавчого  комітету від 14.02.2018 р. № 31/2 створено комісію по обстеженню зелених насаджень що підлягають підчищенню та видаленню
       - рішенням виконавчого комітету від 18.04.2018 р. № 61/4 створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кіцманської об’єднаної територіальної громади
       - рішенням виконавчого комітету від 18.04.2018 р. № 64/4 створено спеціальну комісію Кіцманської ОТГ з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного  характеру
      - рішенням виконавчого комітету від 18.04.2018 р. № 70/4 створено комісію по розгляду звернень мешканців Кіцманської ОТГ щодо надання матеріальної грошової допомоги.
         Не  виконаними  залишилися  рішення виконкому:
1)      від 14.02.2018 р. № 26/2 «Про виділення та облаштування місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю» - контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.В.;
2)      від 16.05.2018 р. № 103/5 «Про придбання дорожніх знаків  та  табличок  для  розміщення на території  Кіцманської ОТГ» - контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань організаційно-господарської діяльності Гешка Я.М.;
3)      від 16.05.2018 р. № 106/5 «Про погодження ФОП Гончаруку Е.В. проведення благоустрою та входу в магазин по вул. Незалежності, 20/4, м.Кіцмань» - контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.В.;
4)      від 18.07.2018 р. № 159/7 «Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території Кіцманської ОТГ» - контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.В.;
5)      від 22.08.2018 р. № 175/8 «Про встановлення пристрою примусового зниження швидкості в м.Кіцмань по вул. І.Миколайчука» - контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.В.;
6)      від 14.11.2018 р. № 220/11 «Про розгляд звернення жителів с.Суховерхів щодо облаштування автобусної зупинки на перехресті вул.Грушевського  та вул.Буковинська» - контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.В..
           Причинами невиконання  цих рішень  є відсутність  фінансування зазначених в рішеннях  робіт чи/або  матеріалів,  а в  окремих  випадках,  несприятливі  сезонні погодні  умови. Пропоную заслухати відповідальних посадових осіб  про  хід  виконання  рішень виконавчого комітету, які не виконані у 2018 році,  на  черговому засіданні  сесії  міської  ради  у  другому  кварталі 2019 року.
          Станом на  31 грудня 2018 року видано 200 розпоряджень міського голови  з  основної  діяльності  та  259 розпоряджень  по  кадровій роботі.
           Щодо  організаційних  заходів, то виконавчим  комітетом Кіцманської  міської  ради було  прийнято   участь  у  всіх  урочистих та святкових заходах, а також відзначеннях пам’ятних  дат  районного  та  місцевого  значення.
 

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ →